ช่วยเหลือคณะครู

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2550

 

.....กับอุทกภัยที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึง “ครู” บุคคลที่เปรียบดั่งแม่พิมพ์ของชาติก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือคณะครูที่ประสบภัยน้ำท่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเช่นกัน

 

.....เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้เมตตาส่งตัวแทนจากมูลนิธิ ฯ นำความห่วงใย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ

 

.....โดยโอกาสนี้ ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จนฺทสีโล คุณทนุ มานะไชยรักษ์ ประธานบริษัทเพชรธานีคอนกรีต คุณสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริษัท ซิมมิก อิเลคโทรนิคคอมโพเน้นท์ จำกัด Mr.BOSSY MATHIEU , MRS.KESINEE BOSSY

 

.....INSPECTOR POWER PLANT นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ร่วมกับนางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยน้ำดื่มไปให้ความช่วยเหลือแก่คณะครูจากโรงเรียนในเขต อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย และ อำเภอผักไห่ ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2

 

.....ซึ่งในปีนี้คณะครูได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก น้ำได้ท่วมบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู นานกว่า 1 เดือน ส่งผลให้การเดินทางมาสอนมีความยากลำบาก เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนหนึ่งเป็นโรคน้ำกัดเท้า นอกจากนี้ยังพบปัญหาการใช้ห้องน้ำ รวมถึงสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ งู และแมงป่อง ที่พบในภาวะน้ำท่วม ซึ่งการมาให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้คณะครูทุกคนรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในความห่วงใยของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ส่งมาถึงผู้ประสบภัยทุกคน เพราะเครื่องอุปโภค บริโภค สามารถบรรเทาความเดือนร้อนได้เป็นอย่างมาก

 

.....ถึงแม้ว่าระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้ว แต่จิตใจและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยน้ำท่วมยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขอเชิญผู้มีน้ำใจและผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะนี่เป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุข โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

.....สำหรับท่านผู้มีกำลังและ มีจิตศรัทธาประสงค์จะช่วยกันแบ่งปันกำลังใจ โดยร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยได้ที่ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โทร. 02-831-1000. เพื่อนำไปสู่ผู้ประสบภัยต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014658490816752 Mins