สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

พระของขวัญที่ระลึกการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย

     กติกา นับยอดโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

     1. ต้องสวดในวัดรวมกลุ่มกัน เป็นหมู่คณะ ตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่วัดได้กำหนดไว้ อาทิเช่น มหาธรรมกายเจดีย์ หอฉัน จุดพิมพ์พระ ฯลฯ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยนับยอดจำนวนสวดให้

     2. ศูนย์สาขาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ทำกิจกรรมสวดธัมมจักฯ โดยรวมกลุ่มสวดพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะภายในศูนย์ โดยมีตัวแทนแต่ละศูนย์เป็นผู้ส่งยอดสวด

     3. การสวดเดี่ยว หรือต่างคนต่างสวด สามารถบันทึกไว้ดูสถิติเพื่อนึกถึงบุญเองได้ แต่จะถือว่าเป็นการซ้อมสวด ไม่ได้นับเข้ายอดสวดโครงการ  เพราะโครงการสวดธัมมจักฯ นี้จะเน้นการสวดมนต์เป็นทีมเป็นหมู่คณะ

 

     - ต้องสวดธัมมจักฯ ที่ศูนย์สาขาของวัดพระ ธรรมกายในต่างประเทศ ที่มีสมาชิกสวดพร้อมๆ กันจำนวน 5 คนขึ้นไปเท่านั้น!!!

     -  การลงทะเบียนและบันทึกยอดสวดให้สมัครและบันทึกยอดสวดแบบออนไลน์ในเวปไซต์  http://kawga24nor.blogspot.com/

     - เมื่อสวดได้ครบแล้ว ให้แสดงตัวขอสิทธิ์รับพระของขวัญได้ที่   ผู้ปสง.หรือพระอาจารย์ประจำศูนย์

     - เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560

 

เมื่อสวดครบ 111 จบ จะได้รับ  : แผ่นทองพระมหาธรรมกายเจดีย์

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย


เมื่อสวดครบ 222 จบ จะได้รับ  : ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 222 (สีเขียว)

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย


เมื่อสวดครบ 555 จบ จะได้รับ  : ล็อคเก็ต พระมหาธรรมกายเจดีย์ รุ่น 555 (สีแดง)

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย


เมื่อสวดครบ 1,111 จบ และเขียนความประทับใจ พร้อมผลการปฏิบัติธรรม ส่งคุณครูไม่ใหญ่ จะได้รับ  :   รูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 1,111

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย

 

สอบถามการส่งยอดสวดธัมมจักฯ ได้ที่ วิหารคด 32 เสา A87

พระของขวัญ , สวดธัมมจักฯ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ธรรมจักร , บูชาธรรม , หลวงพ่อธัมมชโย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010653813680013 Mins