วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2550

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก

"รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา"

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 


 

โอกาสสุดท้าย

สร้างพระธรรมกายประจำตัว ครั้งสุดท้าย

พระของขวัญ_มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระของขวัญ_มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระของขวัญ_มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สร้างพระธรรมกายประจำตัว

        "วันคุ้มครองโลก" วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า "โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม" ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษย์ชาติ คือสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริงและสิ่งนี้คือมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมดลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลกตลอดมา

 

ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ
 

พระของขวัญ_มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระของขวัญ_มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ

พระของขวัญ_สร้างองค์พระประจำตัว ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระของขวัญถวายไทยธรรม 30,000 วัด วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015960800647736 Mins