กฐินธรรมชัย ปี พ.ศ.2559

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2559

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ กฐินธรรมชัย
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

กฐินธรรมชัย , พระของขวัญกฐินธรรมชัย , วัดพระธรรมกาย , พระธรรมกาย , กฐิน , ทอดกฐิน , งานบุญใหญ่ , หลวงพ่อธัมมชโย , กฐินสร้างทุกสิ่ง

กฐินธรรมชัย , พระของขวัญกฐินธรรมชัย , วัดพระธรรมกาย , พระธรรมกาย , กฐิน , ทอดกฐิน , งานบุญใหญ่ , หลวงพ่อธัมมชโย , กฐินสร้างทุกสิ่ง

ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีที่เกิดจากพุทธประสงค์     

    "การทอดกฐิน" เป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐเดินทางไกลไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อน เปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษารับผ้ากฐินเพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่าได้หลังออกพรรษา การทอดกฐินจึงเป็นการทำบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์

 

กฐินธรรมชัย , พระของขวัญกฐินธรรมชัย , วัดพระธรรมกาย , พระธรรมกาย , กฐิน , ทอดกฐิน , งานบุญใหญ่ , หลวงพ่อธัมมชโย , กฐินสร้างทุกสิ่ง

มหากฐิน บุญใหญ่แห่งปี

     "มหากฐิน" คือ กฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสฝนพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน

     การทอดกฐินถือเป็นบุญใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากว่าบุญอื่น เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการดังนี้     

       1. จำกัดเวลา คือ ต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา 

     2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้   

       3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น      

    4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป      

       5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น      

   6. จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น (โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ)     

     นอกจากนี้ กฐินทานยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

 

ปลื้มใจได้สร้างมหาทานบารมี

     ...โมงยามแห่งมหาปีติในวันทอดกฐินสามัคคียังความปลาบปลื้มให้บังเกิดขึ้นสุดจะนับ จะประมาณ และการตามระลึกนึกถึงช่วงเวลานั้น   ยังคงน้อมนำมหาปีติมาสู่ผู้หวนระลึกถึงมิรู้คลาย เหล่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงปรารภความเพียร     ที่จะละความตระหนี่ ตั้งใจสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากนำมาตั้งกองกฐินธรรมชัยในปีต่อไป ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวันมหากาลทานที่บังเกิดขึ้นได้ยาก และปรารถนาสั่งสมมหาทานบารมีเป็นเสบียงบุญข้ามภพชาติติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม

 

อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐิน

        ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งชื่อนายติณบาล เขามีฐานะยากจนมาก แต่มีศรัทธาที่แรงกล้าอยากร่วมบุญกฐิน ถึงแม้เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลย แต่เขาก็ขวนขวายหาทางร่วมบุญ

     เขาตัดสินใจเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่เพียงชุดเดียวไปขาย แล้วนำใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งกันอุจาด จากนั้นนำเงินจากการขายเสื้อผ้าไปซื้อด้ายและเข็มมาเป็นบริวารกฐินด้วยความปลื้มปีติเหลือประมาณ

     การกระทำของนายติณบาลทำให้ท้าวสักกเทวราชแห่ง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง จนต้องเสด็จลงมาให้พร และเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่อง ก็พระราชทานทรัพย์ให้เขาเป็นจำนวนมาก เขาจึงกลายเป็นเศรษฐีทันตาเห็นด้วยบุญจากการทอดกฐินด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม

    เมื่อละโลกแล้ว นายติณบาลได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภพชาติสุดท้ายได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตผลด้วยอำนาจบุญที่เขากระทำมาดีแล้ว

 

กฐินธรรมชัย , พระของขวัญกฐินธรรมชัย , วัดพระธรรมกาย , พระธรรมกาย , กฐิน , ทอดกฐิน , งานบุญใหญ่ , หลวงพ่อธัมมชโย , กฐินสร้างทุกสิ่ง

อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร

   หากเกิดเป็นชาย ถ้าได้สั่งสมบุญด้านการถวายผ้าไตรจีวรมามากเพียงพอแล้ว จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการบวช

       หากเกิดเป็นหญิง จะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่เป็นสุดยอดของเครื่องประดับในยุคพุทธกาล ซึ่งในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน มีสตรีผู้มีบุญมากเพียง 3 ท่าน เท่านั้น ที่ได้ครอบครองเครื่องประดับนี้ คือ มหาอุบาสิกาวิสาขา นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดี และลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่ง

 

อานิสงส์ของการให้ทานจาก "สีหสูตร"

     - ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก
     - คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ให้ทาน
     - ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป
     - ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน
     - เมื่อละจากโลกนี้ ผู้ให้ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

พระของขวัญกฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

กฐินธรรมชัย , พระของขวัญกฐินธรรมชัย , วัดพระธรรมกาย , พระธรรมกาย , กฐิน , ทอดกฐิน , งานบุญใหญ่ , หลวงพ่อธัมมชโย , กฐินสร้างทุกสิ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037842671076457 Mins