บทสวดอุณหิสสวิชัย

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2559

บทสวดอุณหิสสวิชัย

บทสวดอุณหิสสวิชัย , อุณหิสสวิชัย , บทสวดป้องกันภัย

      อัตถิ  อุณหิสสะ  วิชะโย ธัมโม  โลเก  อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง  ตวัง  คัณหาหิ  เทวะเต
ปะริวัชเช  ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ  ปาวะเก
พะยัคเฆ   นาเค  วิเส   ภูเต อะกาละมะระเณนะ  วา
สัพพัสมา  มะระณา  มุตโต ฐะเปตวา  กาละมาริตัง
ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ โหตุ  เทโว  สุขี   สะทา
สุทธะสีลัง  สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง  จะเร
ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ โหตุ  เทโว สุขี  สะทา
ลิกขิตัง  จินติตัง ปูชัง ธาระณัง  วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง  เทสะนัง  สุตวา ตัสสะ  อายุ  ปะวัฑฒะตีติ

 

คำแปล

      ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาบุญของข้าพเจ้าทุกชาติให้กับบิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดา เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้า คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้า ขอให้คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายของคุณข้าพเจ้า ได้โปรดอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เถิด ..

  แม้แต่กรรมใดที่ใครทำไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิ้น ยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆ ต่อไป

     ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้า บิดามารดา ครูบาอาจารย์ คู่ครอง ญาติมิตร บุตรบริวาร ตลอดจนผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีดวงตาที่เห็นธรรมพบเจอแต่กัลยาณมิตร เทอญ ..

 


** อ้างอิงจาก google **

 Total Execution Time: 0.016500516732534 Mins