ชัยปริตร (มหาการุณิโก ) พร้อมคำแปล

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2558

บทเจริญพระพุทธมนต์
ชะยะปริตร (มหาการุณิโก ) พร้อมคำแปล

 

บทสวดชัยปริตร (มหาการุณิโก)

 

 

บทสวดชัยปริตร (มหาการุณิโก)

          มะหาการุณิโก นาโถ, หิตายะ สัพพะปาณินัง, ปูเรตวา ปาระมี สัพพา, ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ, 

          ชะยันโต  โพธิยา  มูเล, สักะยานัง นันทิวัฑฒะโน,เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ, ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล, อะปะราชิตะปัลลังเก, สีเส ปะฐะวิโปกขะเร, อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง, อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

          สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง, สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง, สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ, สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ, ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง, วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง, ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง, ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา, ปะทักขิณานิ  กัตวานะ, ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ      

 


บทสวดชัยปริตร (มหาการุณิโก ) พร้อมคำแปล

      มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
      ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

      ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ
      ขอท่านจงมีชัยชนะ ดุจพระจอมมุนีที่ทรงชนะมาร ที่โคนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่ เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้นเทอญ

      สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 
      เวลาที่ “สัตว์” (หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น มนุษย์และสรรพสัตว์) ประพฤติชอบ ชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี และขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรม เป็นประทักษิณ วจีกรรม เป็นประทักษิณ มโนกรรม เป็นประทักษิณ ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณ สัตว์ทั้งหลายทำกรรม อันเป็นประทักษิณแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็น ประทักษิณ

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี  เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป**
* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube blc4monk *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011741836865743 Mins