สัพพมงคลคาถา

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

สัพพมงคลคาถา
 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

 

 

ภะวะตุสัพ

   ภะวะตุ  สัพพะมังคะลังรักขันตุ   สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สะทา โสตถี   ภะวันตุ  เต ฯ, 
  ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา, สัพพะธัมมานุภาเวนะ,  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ,   
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา,  สัพพะสังฆานุภาเวนะ, สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 


* สวดให้ตนเองเปลี่ยน เต เป็น เม
 


สัพพมงคลคาถา แปล

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา  ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา   ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา    ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา   ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
โสตถี ภะวันตุ เต ฯ  ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี **
เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

* ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube Dhamma Tube *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013091349601746 Mins