ศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลก

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

ปาริฉัตร คะมะตะ,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

ศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลก

 

               ความรู้สึกที่รักวัดพระธรรมกายเพราะ ดิฉันเคยมีความใฝ่ฝันว่า อยากมีสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั่วโลก  เหมือนอย่างศาสนิกอื่นๆบ้าง วัดพระธรรมกายได้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาของสาธุชน ดิฉันเข้าวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นปีที่วัดถูกโจมตีอย่างหนักจากสื่อต่างๆ แต่เมื่อได้เข้ามาเห็นและพิสูจน์ด้วยตัวเอง ทำให้เห็นความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้  สร้างคนให้เป็นคนดี  และยังปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจ ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมงานบุญได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย งดงาม ซึ่งเป็นทัศนานุตริยะ คือ การเห็นอันยอดเยี่ยม เป็นภาพที่ดีไปสู่สาธุชนทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาจะคงอยู่คู่โลกต่อไป

                                                                                                                                                                 

 

  ปาริฉัตร คะมะตะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031648286183675 Mins