วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2560

วัดพระธรรมกาย ,มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560