พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0039853016535441 Mins