สร้างบุญถึงที่สุด แล้วจะเป็นผู้ชนะ

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2560

 

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

            ถ้าเราอยู่ในธรรม  เราดูคนทางธรรมให้ออก  แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย  เพราะโลกหยาบกว่าธรรม          ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้   ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว  ก็ให้คิดว่าชาติต่อไปเราต้องชนะ   เราต้องชนะให้ได้  แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มาก  ให้หนักกว่าเดิม  ให้แก้ไขที่ตัวเราเอง   ให้สร้างบุญ   สร้างความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ  ในตัวเราให้หนักยิ่งขึ้น   แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011110504468282 Mins