มองตัวเอง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2558

 

มองตัวเอง

 

มองตัวเอง

        ยายมองตัวเอง  มองให้ทะลุ  เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน  มองตั้งแต่หยาบ ก่อนว่า...เป็นอย่างไร มองให้เข้าใจทีเดียว  แล้วมองละเอียดเป็นขั้น ๆ ไป 

        พอมองตัวเองจนเข้าใจแล้ว  ก็เข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่น  ได้หมดทุกอย่าง  นี่ทางธรรมเป็นอย่างนี้  เป็นเรื่องแปลก  แต่เป็นความจริงทีเดียว  ขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง  ก็เข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไร  เพราะโลกคือตัวเรามองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน  

         แต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้น  มัวแต่มองคนอื่น  ให้เข้าใจคนอื่น  มองแล้วก็ร้อนใจ  เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจ  อยากเข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัวเอง  อย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่เข้าใจ  สำหรับยาย  มองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อน  ก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมด

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012134154637655 Mins