อดทน ทำให้ดีที่สุด

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2558

 

อดทน ทำให้ดีที่สุด

 

อดทน ทำให้ดีที่สุด

      เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้วนี่ จะไเปลี่ยนแปลง
อะไรได้  กรรมเราทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น

 ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ก็ต้องทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอีก ในเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้น   ตัวเราเองก็ต้องตายด้วย  และก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร 
เราต้องขวนขวายหาบุญกุศลติดตัวเราไปมาก ๆ  สมบัติอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ เราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้  ก็ต้องทนเอา ทนเอาเถิด ทำให้ดีที่สุด ทำตัวของเราให้ดีที่สุด แล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด ในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งดี ๆ  เราทำก็ตาย  ไม่ทำก็ตาย 
ฉะนั้นเราทำดีกว่า ทำสุดความสามารถของเรา

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010963996251424 Mins