การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2560

 
การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกมีอานิสงส์มากขนาดไหน ?
 
 
การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังว่า...
 
         ในอดีตชาติพระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อ “เวลามะ ซึ่งเป็นคนชอบทำบุญทำทานจำนวนมหาศาลอยู่เป็นนิจ  เช่น  ทำบุญด้วยถาดทองใส่เงินอยู่เต็มถาดจำนวน  84,000  ถาด  ถาดเงินใส่ทองอยู่เต็มถาดจำนวน 84,000  ถาด  ถาดสาริดใส่เงินอยู่เต็มถาดจำนวน  84,000  ถาด  ให้ช้าง  84,000    เชือก ให้รถ 84,000  คัน ให้แม่โคนม 84,000  ตัว ให้หญิงสาว 84,000  คน ให้บัลลังก์ 84,000  ที่ ให้ผ้า 84,000  โกฏิ ให้ข้าว ให้น้ำ ให้ของขบเคี้ยว ให้ที่นอน ให้เครื่องลูบไล้ และอื่นๆ จำนวนมหาศาล
 
       แต่แม้ "เวลามพราหมณ์" จะทำบุญมากขนาดนั้น ก็ยังได้บุญน้อยอยู่ดี เพราะทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญ คือ ไม่ได้ถวายทานแด่พระทักขิไณยบุคคล  จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบผลของทานที่ให้แก่บุคคลต่างๆ ให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังดังนื้
 
 
   1.ทานที่บุคคลถวายแด่พระโสดาบัน แม้เพียงท่านเดียว มีผลมากกว่าทานที่เวลามพราหมณ์ให้อย่าง                มากมาย
   2.ทานที่บุคคลถวายแด่พระสกิทานคามี 1 ท่าน มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระโสดาบัน 100 ท่าน
   3.ทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี 1 ท่าน มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระสกิทาคามี 100 ท่าน
   4.ทานที่ถวายแด่พระอรหันต์ 1 องค์ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี 100 ท่าน
   5.ทานที่บุคคลถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ 100 องค์
   6.ทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์
  7.ทานที่บุคคลถวายแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
 8.ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายภัตตาหารแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
 
     จะเห็นว่า วิหารทาน เป็นบุญที่ทำแล้วได้อานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเสียอีก  
 
    ดังนั้นการสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก ถือว่าเป็นการสร้างวิหารที่จะทำให้ผู้ทำได้อานิสงส์มากอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียว
 
 
ทุกวันนี้..มีพระจำนวนมากมาทำพิธีกรรมทุกวันพระและวันสำคัญ ทำให้พื้นที่ในการนั่งประกอบพิธีกรรมไม่พอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cr: สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.00116153160731 Mins