ขุมทรัพย์

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2557

 
 
     "ขุมทรัพย์คือบุญนั้น สามารถให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างได้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาผลใด ผลทั้งปวงย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้น" นิธิกัณฑสูตร

    อานุภาพของบุญนั้นไม่มีประมาณ สิ่งที่คนธรรมดาคิดว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัย แต่สำหรับผู้มีบุญแล้วในใจคิดอยู่อย่างเดียวว่า เป็นไปได้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าบุญเรามากพอ และใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้น เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ในอดีต ที่ท่านดำรงมั่นอยู่ในการสั่งสมคุณงามความดี ทำให้พลิกผันชีวิตจากปุถุชนคนธรรมดา มาเป็นพระบรมศาสดาของเราได้ หรือจากยาจกมาเป็นเศรษฐี ล้วนสมปรารถนาดังตั้งใจไว้ ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ไม่มีประมาณ ดังนั้นทุกคนอย่าดูเบาในบุญแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อเรา ทุ่มเทใจทำด้วยจิตใจผ่องใส ผลแห่งบุญนั้นมีผลไม่น้อย
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011726339658101 Mins