วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2560

วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
-พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ ๒๒,๐๐๑,๒๕๐ จบ
-พิธีจุดโคมมาฆะประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

 Total Execution Time: 0.00083190202713013 Mins