ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๖ มหาสุตโสมชาดก

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2560

ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๖    มหาสุตโสมชาดก ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๖  มหาสุตโสมชาดก  (ล.๖๒, น.๖๖๐, มมร.)

 

    ๖) ประชาชนขับไล่พระราชาออกจากเมืองเพราะ ไม่พอใจที่พระองค์กินเนื้อมนุษย์

       

        มหาสุตโสมชาดก ว่าด้วย พระเจ้าสุตโสมทรงทรมานพระยาโปริสารท

 (ล.๖๒, น.๖๖๐, มมร.) ความตอนหนึ่งว่า

 

        แม้พระราชา ก็ทรงมีพระประสงค์จะทรง นำเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบอีก แต่ชาว

เมืองลุกขึ้นร้องว่า “ท่านเสนาบดีทำอะไร จะเอาโจรกินเนื้อมนุษย์ไว้ทำไม ถ้าเธอจักไม่

ยอมอด จงเนรเทศเธอเสียจากแคว้นก็แล้วกัน ไม่ให้ตรัสได้ต่อไป.”

 

     พระราชาได้ทรงสดับถ้อยคำของคนหมู่มาก ตกพระทัยไม่อาจจะตรัสอะไรต่อไป
ได้   

 

    ท่านเสนาบดีกราบทูลต่อไปอีกว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์อาจงดได้หรือไม่?.”

   

     เมื่อพระราชาตรัสตอบว่า “ไม่อาจ”

 

    จึงจัดพระสนมกำนัลในทุกหมู่เหล่า ทั้งพระโอรสพระธิดาล้วนประดับประดาด้วย

เครื่องอลังการ ให้มาเฝ้าอยู่พร้อมพรั่งข้างพระองค์.

 

    กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทอดพระเนตร พระญาติพระวงศ์ หมู่อำมาตย์

และสิริราช-สมบัตินี้ พระองค์อย่าได้ทรงพินาศ ต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้ จงงดจากการ

เสวยเนื้อมนุษย์เสียเถิด.”

 

    พระราชาตรัสว่า “คนและสมบัติเหล่านี้ มิได้เป็นที่รักของเรา ยิ่งไปกว่าเนื้อมนุษย์.”

 เมื่อเสนาบดีกราบทูลว่า “ถ้าเช่นนั้น พระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนครและแคว้นนี้.”

 

    จึงตรัสว่า “ท่านกาฬหัตถีเสนาบดี ประโยชน์ด้วยราชสมบัติของเราไม่มี เรายอมออก

จากพระนคร แต่จงให้ดาบเล่มหนึ่ง คนทำกับข้าวคนหนึ่งภาชนะใบหนึ่งแก่เรา.”


 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097055037816366 Mins