อยู่ให้ห่างคนพาล

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2557

 

 

 อยู่ให้ห่างคนพาล 

 


☝ ฟ้าสูง...แผ่นดินต่ำ ฉันใด
"คนดี" กับ "คนพาล" ย่อมอยู่ไกลกัน ฉันนั้น


☝ "น้ำ" กับ "น้ำมัน" ย่อมเข้ากันไม่ได้ ฉันใด
"คนดี" กับ "คนพาล" ก็ย่อมอยู่แยกกัน ฉันนั้น


☝ "คนดี" มีขันติธรรมเป็นอาภรณ์ ย่อมดูงามสง่า...
"คนพาล"มักโกรธ เจ้าโทสะ ดุจมีผ้าเช็ดธุลีห่มกาย


☝ การคบคนเช่นไร ก็จะเป็นคนเช่นนั้น


☝ โบราณท่านจึงเตือนว่า
ห่างสุนัขให้ห่างศอก...ห่างวอกให้ห่างวา
ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์...


☝ คนพาล มีทั้ง "พาลภายนอก" คือ"คนอื่น"
และ "พาลภายใน" คือ "ตัวเอง"

 


ดังนั้นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์
คือการมุ่งปราบพาลภายในตัวของเรานั่นเอง 

 


✒ ธีรนาถ 1/4/57 ✒

 

 

 Total Execution Time: 0.0096698522567749 Mins