°○อานิสงส์แห่งการถวายดวงแก้วมณีไว้ในพระพุทธศาสนา○°

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
°○อานิสงส์แห่งการถวายดวงแก้วมณีไว้ในพระพุทธศาสนา○°
 
 
   มีดังนี้

๑. ทำให้หายจากโรคตา มีดวงตาที่สดใสมีสายตากว้างไกล
๒. มีทิพยจักขญาณแจ่มใส
๓. มีญาณหยั่งรู้ได้โดยรอบ
๔. เป็นที่เคารพยกย่องแก่วิญญูชน
๕. เดินทางไปที่ใด มีผู้คนให้การต้อนรับ
๖. ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เสื่อมสลาย และมีทรัพย์ใหม่เข้ามา
๗. เมื่อละโลกแล้ว ก่อให้เกิดทิพยสมบัติที่ประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง ๗ ประการโดยมีดวงแก้วมณี เป็นต้น
๘. เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นผู้สามารถระลึกชาติ และมีทิพยจักขุญาณแจ่มใสตั้งแต่เยาว์วัยและเป็นผู้มีปัญญามาก

 
 

ท่านใดที่ได้เคยถวายดวงแก้วมณี อานิสงส์นี้จะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเลยทีเดียว
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0013939181963603 Mins