อยู่ด้วยกัน ต้องเตือนกันได้

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2560

  อยู่ด้วยกัน  ต้องเตือนกันได้,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

   อยู่ด้วยกัน  ต้องเตือนกันได้

   

 

  อยู่ด้วยกัน

 

 ต้องเตือนกันได้

 

 

 

 

 

   เมื่อเห็นข้อบกพร่อง

 

  ทางกาย ทางวาจา

 

จะโดยได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยก็ดี

 

   ให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

    แนะนำตักเตือนกัน

 

 

 

 

 


การแนะนำตักเตือนกันนั้น

   

   ถ้าเรื่องไม่เร่งด่วน

 

  ก็ต้องดูเวลาและอารมณ์ว่า

 

เขาพร้อมที่จะรับฟังไหม

 

    ถ้าเขายังไม่พร้อม

 

  ก็ต้องรอจนกว่า  เขาจะพร้อม


   

 

 

 

 


  กรณีที่ผู้แนะนำตักเตือน

 

  อาจจะมองพลาดไปบ้าง

 

    เราผู้ถูกเตือนก็ต้อง

 

   ให้อภัยเขาทุกอย่าง

 

    ไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ

 

   ไม่คิดว่า เขาเพ่งโทษเรา

 

 

 

 

 

 

   เมื่อเราได้รับคำแนะนำตักเตือน

 

   สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง

 

    คือ กล่าวคำ “ขอบคุณ”

 

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 


 

 Total Execution Time: 0.020522367954254 Mins