ผู้ที่ถูกหล่อหลอม

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2557

 
 
ผู้ที่ถูกหล่อหลอม
 
 

        ผู้ที่ถูกหล่อหลอม
ด้วยอุปสรรคอันยากเย็น
มักก้าวไปสู่ความสำเร็จเกินกว่าใคร
ความผิดพลาดในวันนี้
คือหนึ่งเส้นในของความแข็งแกร่ง
ความปวดร้าวคือพลังอันยิ่งใหญ่
ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดัน
ให้ก้าวไปข้างหน้า
สู่จุดหมาย...
ที่ผู้คนน้อยนักจะก้าวถึงคนเราถ้าต้องการประสบความสำเร็จ ต้องไม่กลัวลำบาก และต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม เมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดจงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ และทำให้ดีที่สุดอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว คงเหลือไว้แต่ปัจจุบันที่เราจะต้องก้าวต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงให้ได้


"อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี"
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0040699680646261 Mins