ต้องฟัง

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
ต้องฟัง

หลวงพ่อ อธิบาย
ภารกิจหลัก พระผู้ปราบมาร
น่าฟังมากๆ ฟังแล้ว จะเข้าใจ
ใน มโนปณิธานของหลวงปู่ฯ


http://youtu.be/bi8lkpthvag
 Total Execution Time: 0.0015738805135091 Mins