เห็นคุณค่าของบุญ

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2557

 
เห็นคุณค่าของบุญ

 
 
ตราบใดที่มนุษย์และสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ยังไม่หลุดพ้น จากอาสวกิเลส  เสบียง ในการเดินทางไกลในสังสารวัฏ คือ...บุญกุศลนี้ ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

การสั่งสมบุญทำได้ในทุกที่  ทุกโอกาสทุกเวลานาที  ขอเพียงให้เห็นคุณค่าของบุญ แล้วทุ่มเทสร้างความดี อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ สักวันหนึ่งเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม ย่อมถึงเป้าหมายปลายทาง ได้อย่างแน่นอน
 
 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
 Total Execution Time: 0.0035506685574849 Mins