ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๙ โสมนัสสชาดก

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2560

ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๙ โสมนัสสชาดก ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ตอนที่ ๙ โสมนัสสชาดก (ล.๖๑, น.๑๘๔, มมร.)

 

  ๘) มหาชนพากันโบยตีชฎิลโกงจนถึงสิ้นชีวิต เพราะใส่ร้ายพระโอรส เมื่อความจริงปรากฏ

พระโอรสขอออกบวช

 

     โสมนัสสชาดก ว่าด้วยการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำ (ล.๖๑, น.๑๘๔, มมร.)

ความตอนหนึ่งว่า

 

     พระมหาสัตว์เจ้า ถวายบังคมพระราชมารดาบิดาแล้วกราบทูลว่า “ถ้าหากว่าโทษผิดของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่ไซร้ ขอพระชนกชนนี ได้โปรดทรงพระกรุณาอดโทษด้วยเถิด”

 

     เมื่อมหาชนส่งเสด็จกลับแล้ว เทพยดาทั้งหลายพากันมาด้วยเพศมนุษย์ พาข้ามขุนเขา

๗ ลูก นำไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงบรรพชาเพศเป็นดาบส อยู่ในบรรณศาลาอันวิสสุกรรมเทพบุตร

นิรมิตไว้ให้

 

      เทพยดาทั้งหลายต่างอภิบาลบำรุงพระมหาสัตวเจ้า ด้วยเพศมนุษย์ผู้อภิบาลบำรุงใน

ราชสกุล จนกระทั่งจวบกาลพระมหาสัตว์เจ้ามีพระชนมายุได้ ๑๖ ปี,.

 

      ฝ่ายมหาชนพากันโบยตีชฎิลโกงจนถึงสิ้นชีวิต.พระมหาสัตว์เจ้า ยังฌานและอภิญญา

ให้เกิดแล้ว ได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า.

 

 

ทรงประชุมชาดกว่า
ลูกศิษย์ในครั้งนั้น ได้เป็น เทวทัต ในครั้งนี้
ส่วนอาจารย์ คือ พระตถาคตเจ้า

 Total Execution Time: 0.0011403838793437 Mins