พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ศูนย์เบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

 Total Execution Time: 0.001738715171814 Mins