พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดดอนใหญ่ ต.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

 Total Execution Time: 0.0020295023918152 Mins