พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2547

kampee470208.jpg

บรรจบ บรรณรุจิ

 

.....เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มุ่งเน้นความสำคัญของประวัติพระพุทธเจ้า พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดอารยธรรมพุทธศาสนา โดยผู้เรียบเรียงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายชั้นทีเดียว ทั้งในส่วนที่ได้จากตำราทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และนำมาเรียบเรียงนำเสนออย่างเป็นระบบตามลำดับเหตุการณ์ ที่ควบคู่ไปกับเสนอสภาพสังคมของชมพูทวีปและดินแดนส่วนอื่นรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติและในช่วงร่วมสมัยกับพระพุทธองค์ด้วย

.....ให้สาระสำคัญแก่ผู้สนใจในหลากด้าน เช่น ได้ทั้งในเชิงวิชาการ คือให้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยในรายละเอียด ทำให้เห็นต่อเนื่องไปได้ในอีก คือทำให้ได้ทราบทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ที่ชวนติดตาม แม้ผู้อาจเคยมีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติมาบ้าง และเมื่อมาติดตามเนื้อหาภายในเล่มนี้ต่ออีก ก็จะได้ทั้งแง่มุม และเกร็ดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นที่น่าพอใจขึ้นจนต้องค่อย ๆ อ่านให้ช้าลง เพื่อจะเก็บรายละเอียดที่กำลังจะได้เพิ่มเหล่านั้น อีกประการด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่าย แม้ว่าจะค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับหลายภาษาก็ตาม

.....ตั้งแต่ เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่า “พุทธ” การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า , แสดงทวีปทั้ง ๔ คือ อุตตรกุรุ- ปุพพวิเทห- อปรโคยาน และชมพูทวีป; ดินแดนแห่งอารยธรรมหลายยุค, ในส่วนพระประสูติกาล ที่ให้เห็นเหตุอัศจรรย์ ๘ ประการ เหตุอัศจรรย์-บุพนิมิต ๓๘ประการ พอเข้าสู่พระปฐมวัย ทรงแตกต่างทั่ว ๆ ไปอย่างไรบ้าง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การศึกษา การเลือกคู่ จุดก่อความขัดแย้งกับพระเทวทัตจนถึงกับประกาศเป็นศัตรูเป็นครั้งแรกที่มาจากหงส์บาดเจ็บ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ส่วนของสำนักการศึกษาในสมัยนั้น- มติฝ่ายคัมภีร์บาลีและสันสกฤต, ความยากในขณะบำเพ็ญทุกขกิริยาว่ามีอะไรบ้าง และในที่สุดเมื่อจะตรัสรู้เพราะทรงเลือกปฏิบัติอย่างไร สุดท้ายให้ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบชมพูทวีป ด้วยอาณาจักร ๔ , นักปรัชญายุคพุทธกาล

.....สำหรับผู้สนใจที่ประสงค์ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น โดยไม่ต้องไปเสาะแสวงหาจากหลาย ๆ เล่ม น่าจะได้รับความสะดวกและประโยชน์ตรงนี้ ซึ่งสามารถติดตามได้จากร้านหนังสือทั่ว ๆ ไป หรือ โทร. ๐๑-๘๔๙–๕๑๕๐ , ๐๙–๐๐๖–๕๖๑๐ ค่ะ.


 

สุ. พูนพิพัฒน์.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031949480374654 Mins