บันไดขั้นที่ ๖ ตั้งตนไว้ชอบ

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๖ ตั้งตนไว้ชอบ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๖ ตั้งตนไว้ชอบ

 

              พ่อค้ารวยได้ เพราะได้ทำเลดี ทุนดี และการบริหารที่ดี

              ชาวสวนรวยได้ เพราะได้ดีนดี พันธุพืชดี และบริหารงานดี

              สาธุชน ได้ปฏิรูปเทสดี มีบุญมาแต่ปางก่อน แต่ไม่ทำความดีต่อ ในที่สุดบุญก็หมดเสียก่อน สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยเสียก่อน และเจ็บตายเสียก่อน

             เพราะฉะนั้น แทนที่จะกินบุญเก่าจนกระทั่งหมด ก็ต้องขวนขวายหาบุญใหม่ เพิ่มขึ้นด้วย

            วิธีตั้งตนไว้ชอบ คือ ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ ๓ ระดับ

            เป้าหมายบนดิน คือตั้งเป้าหมายว่าชาตินี้จะต้องตั้งตัวฐานะด้วยความสุจริตให้ได้

            เป้าหมายบนฟ้าคือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องตั้งใจสร้างบุญกศล  ให้เต็มที่เป็นทุนเป็นเสบียงในภพชาติต่อไป เพราะว่าสัตวโลกทั้งหลายตายแล้วไม่สูญ ตราบใดทีกิเลสยังไม่หมดก็ยังต้องเกิดอยู่ร่ำไป

           เป้าหมายเหนือฟ้า คือ ตั้งเป้าหมายว่าตราบใดที่มีชืวิตจะปฎิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบกิเลสไปนิพพานตามพระสัมมๅสัมพุทธเจ้าไปให้ได้

          ใครที่ตั้งตนไว้ในการทำเป้าหมายชีวิตทั้ง ๓ ระดับนี้ตลอดชืวิต เราเรืยกว่า การตั้งตนไว้ชอบ

 

 Total Execution Time: 0.001030166943868 Mins