บันไดขั้นที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๓๔  ทำพระนิพพานให้แจ้ง,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๓๔  ทำพระนิพพานให้แจ้ง

     มีที่ไหนในโลกบ้างที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง ? ไม่มี 
     ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวช ? จะหาที่ที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง
     แล้วพบไหม ? พบแล้ว
     แล้วที่นั้นอยู่ที่ไหน ? นิพพาน
     แล้วนิพพานอยู่ที่ไหน ? นั้นซี จึงต้องมาศึกษาเรื่องนี้กัน
     นิพพาน แปลว่า ความดับ คือดับกิเลส ดับทุกข์
     นิพพาน แปลว่า ความพ้น คือ พ้นทุกข์ พ้นจากภพสามและยังแปลได้อีกหลายอย่าง
     โดยความหมาย นิพพานหมายความได้ ๒ นัยยะใหญ่ ๆ คือ

   ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานเป็น ได้แก่ นิพพานของพระอริยเจ้า ผู้ละกิเลสได้แล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่เพี่อทำประโยชน์แก่สัตวโลกต่อไป
  ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตาย ได้แก่ นิพพานของพระอริยเจ้า ผู้หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง และขันธ์ ๕ ก็แตกสลายด้วย หมดภาวะแห่งการสืบต่อทางร่างกายและจิตใจ เป็นธรรมขันธ์ล้วนๆ
       พระนิพพานอยู่ที่ไหน ?
      ในกายมนุษย์ มีธรรมภายใน
      ในธรรมภายใน มีนิพพาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038333495457967 Mins