ความสุขที่แท้จริง คืออะไร...อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2560

 แล้วความสุขที่แท้จริง คืออะไร...อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

           แล้วความสุขที่แท้จริง คืออะไร...อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงความสุขได้อย่างไร

     ที่จริงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาของเรามีคำตอบ แล้วว่า"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบ ย่อมไม่มี " ซึ่งก็หมายความว่า ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุข ที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเอง

     ส่วนคำถามที่ว่า... ความสุขอยู่ที่ไหนนั้น พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นที่เคารถนับถือของผู้คนจำนวนมาก ได้บอกให้ทราบว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเรานี่เอง ไม่ต้องไปหาที่ไหน และวิธีการเข้าถึงความสุขนั้น ทำไม่ยาก เพียงทำ ใจให้หยุด ให้นิ่ง ให้สงบ ด้วยการทำสมาธิ

      นอกจากนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งเป็นคัมภีร์แม่บทของการปฏิบัติธรรม ก็มีหลักฐานบันทึกไว้พอสรุปได้ว่า เมื่อทำสมาธิจนใจสงบแล้ว จะมีปิติสุขเกิดขึ้น ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจะประณีตยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับของฌาน จนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่สุด ดังสภาวจิตของพระอรหันต์ ที่ปราศจากอาสวกิเลสทั้งปวง

        มีหลักฐานอื่่นๆ นอกจากนี้บ้างไหมว่า การทำสมาธิมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสุขจริงๆ

    มีแน่นอน มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า สมองมีการหลั่งสารเอนเดอร์ฟิน (Endorphine)ที่เรียกกันว่า "สารแห่งความสุข" ออกมาในขณะที่กำลังทำสมาธิ ซึ่งสารเอนดอร์ฟินนี้มีคุณสมบัติช่วยลดความเจ็บปวด คลายกล้ามเนื้อ คลายความเครียด ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุข

   จากหลักฐานๆที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นได้ว่า ในตัวของมนุษย์ทุกคนมี "กล่องความสุข" ที่บรรจุสิ่งล้ำค่าที่เรียกกันว่า "ความสุข" ที่มวลมนุษยชาติต่างพากันใฝ่หา

      มนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเปิด "กล่องความสุข" ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีง่ายกๆ คือ ทำสมาธิจนกระทั่งใจหยุด ใจนิ่ง  จากนั้นเขาก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีคุณภาพยอด
เยี่ยมเหนือจินตนาการ แตกต่างไปจากความเพลิดเพลินที่มักเข้าใจกันไปว่า คือความสุข 

 

 

 

 จากหนังสือ  Happy Book

 Total Execution Time: 0.0011804024378459 Mins