สร้างบารมี ต้องไม่มีเว้นวรรค

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2560

 สร้างบารมี    ต้องไม่มีเว้นวรรค,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

  สร้างบารมี    ต้องไม่มีเว้นวรรค

     

   บารมีของเรายังอ่อนอยู่


     พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้


     ถ้าหากบารมีเราแก่


    เขาก็บังคับไม่ได้

   

                ดังนั้นการสั่งสมบารมีทุกวัน     

 

             จะทำให้บารมีแก่รอบขึ้น


            จนกระทั่งสามารถไปรู้ไปเห็น
       

        และเอาชนะเขาได้

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 

 Total Execution Time: 0.0030769348144531 Mins