ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

ขวนขวายสร้างบุญให้เต็มที่

 

 

ธรรมะเป็นของละเอียดลุ่มลึกมาก

ยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่าย ๆ

หรือเข้าใจได้ภายในช่วงเวลาอันสั้น

กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะ ลำบากนะ จะ

ได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ

ฉะนั้น เราเกิดมาแล้ว พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็

ต้องสร้างบารมีให้คุ้มค่า เพื่อให้บุญบารมีของเราเต็มเปี่ยม

จะได้หาทางพ้นทุกข์ได้

เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง

จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้วนี่ จะไปเปลี่ยนแปลง

อะไรได้ กรรมเราทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น

ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ก็ต้องทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอีก

ในเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้น

ตัวเราเองก็ต้องตายด้วย และก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร

เราต้องขวนขวายหาบุญกุศลติดตัวเราไปมาก ๆ

สมบัติอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้

เราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ ก็ต้องทนเอา

ทนเอาเถิด

ทำให้ดีที่สุดทำตัวของเราให้ดีที่สุด

แล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด

ในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งดี ๆ

เราทำก็ตาย ไม่ทำก็ตาย

ฉะนั้นเราทำดีกว่าทำสุดความสามารถของเรา

อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ

พยายามนั่งธรรมะให้มาก ๆ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

หนักแน่น

ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้ว อกุศลก็เข้าถึงจิตใจเราได้ง่าย

บาปก็เกิดแก่ใจเรา

แค่เราทำสมาธิให้มั่นคง

บุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอ ๆ

บาปอกุศลก็แทรกไม่ได้

 

๓๑ มกราคม ๒๕๑๘

 Total Execution Time: 0.0096350987752279 Mins