ประโยชน์ของการปล่อยวาง

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2560

     ประโยชน์ของการปล่อยวาง,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

       ประโยชน์ของการปล่อยวาง

        การยึดถือมั่นเป็นสิ่งที่เราทำกันมาอย่างนับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด
มาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่มี
ใครในโลกบังคับบัญชาให้คงที่ได้ เราจึงไม่ควรไปยึดไปเกาะเอาเป็นที่พึ่งระลึกอย่างจริงจัง เพราะสิ่งเหล่านี้
มันเป็นเครื่องอาศัยแค่นั้น ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึก เพราะสิ่งเหล่านี้มีข้อพร่องในตัว มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ไม่เที่ยง หากใครขืนไปยึดเอาไว้ ก็ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นสาระ

      หากเราคิดได้อย่างนี้ ความรู้สึกปล่อยวางของเรา ก็จะเกิดขึ้น ความฟุ้งซ่านก็จะลดลง ใจเราจะสงบได้
ง่ายดายขึ้น ซึ่งจะมีผลมากต่อการปฏิบัติของเราดีขึ้น เราจะสามารถแสวงหาสัจธรรมในตัว แสวงหาสิ่งที่เป็น
ของจริง เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก อันสูงสุด ของชีวิตมนุษย์ได้ คือ พระรัตนตรัยภายใน และเมื่อเข้าถึงสิ่งนี้ เราจะพ้น
จากทุกข์ทั้งหลาย จะมีความสุข ความสดชื่น เบิกบาน มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนเลิกเบียดเบียนรบราฆ่าฟันกัน และสันติสุขของมวลมนุษย์ก็จะบังเกิดขึ้นในที่สุด

 

 

 

จากหนังสือ Happy  Book

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023808360099792 Mins