ถ้อยคำ ๒๐ นำใจใส

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๒๐ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ ๒๐ นำใจใส

เวลาแม้น้อยนิด
สามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติมหาศาลได้
แต่สมบัติมหาศาล
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเวลา
แม้เพียงหน่อยหนึ่งได้

ผู้สำรวมจิตของตน ย่อมข้ามพ้น บ่วงของมาร

สิงที่เราน่าหวงต่อผู้อื่น คือ กิเลส

กลัวคนอื่นเขาจะได้กิเลสจากเราไป

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.0079041997591654 Mins