ถ้อยคำ ๔๑ นำใจใส

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ  ๔๑ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


ถ้อยคำ  ๔๑ นำใจใส

หนทางที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่หนทางกันดาร
แต่หนทางที่น่ากลัวที่สุด คือ หนทางในวัฏฏสงสาร
ภัยที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ภัยจากผู้ก่อการร้าย
ไมใช่ภัยพิบ้ติธรรมชาติ ไมใช่อัคคีภัยโจรภัย
แต่ภัยที่น่ากลัวที่สุด คือ ภัยในวัฏฏสงสาร
จะหลุดพ้นจากวัฏฎสงสารได้ ด้วย
"ใจหยุด" เข้าถีงวิชชาธรรมกาย

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012377341588338 Mins