ถ้อยคำ ๔๘ นำใจใส

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๔๘ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ ๔๘ นำใจใส

  อุปสรรค คือ บทเรียน
  ความพากเพียร คือ บทสรุป
  
  อุปสรรค เป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งอย่างหนึ่ง
  
  หนทางทุรกันดาร พิสูจน์ฝีมือคนขับ
 อุปสรรค พิสูจน์คนกล้า
 ปัญหา พิสูจน์คนมีปัญญา
 กลางของกลางนา พิสูจน์คนจริง

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.003761617342631 Mins