บทสวดสรรเสริญ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2560

บทสวดสรรเสริญ

 

 

ก่องแก้วนฤพาน              ยอดทหารพระทศพล

 

สืบทอดธรรมธาตุ               มุ่งประกาศทางมรรคผล

 

ศิษย์เอก พระมงคล               เทพมุนีมิแปรผัน

 

เป็นหนึ่งไม่มีสอง               นามเกริกก้องคุณยายจันทร์

 

ขนนกยูง ทุ่มชีวัน               ทําวิชชาพิชิตชัย

 

อดทนและเข้มแข็ง               มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส

 

โกฏิเพชรในภพไตร               เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์

 

เป็นยอดกตัญญู               น้อมนบครูทุกวันวาร

 

เชื่อมวิชชาพระนิพพาน               ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม

 

รวมศิษย์พลิกผืนนา               สถาปนาให้เลิศล้ํา

 

วัดพระธรรมกายนํา               ธรรมขยายหทัยชน

 

ธารใดในโลกหล้า               รวมมหานทีดล

 

เทียบธารกรุณย์มน               แค่เศษเสี้ยวน้ําใจยาย

 

ยอดปฏิมากร               เอกบวรสมใจหมาย

 

หาเทียบสองมือยาย               ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา

 

ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์               ให้ระลึกและพึ่งพา

 

ศิษย์ดั่งสกุณา               ได้อาศัยใต้บารมี

 

กลางยายใสพิสุทธิ์               เปรียบประดุจพระเจดีย์

 

กายธรรมทับทวี               อสงไขยอเนกนันต์

 

ด้วยบุญกุศลล้ํา              วรธรรมคุณยายจันทร์

 

คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน               สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์

 

ธรรมใดคุณยายซึ้ง               ขอศิษย์ถึงทุกชีวี

 

ตามติดบ่มความดี               ทุกภพชาติพิฆาตมาร

 

เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์               บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล

 

สืบทอดอุดมการณ์               ปณิธานธาตุธรรมา

 

แผ่ขยายวิชชาเลิศ               ให้บรรเจิดทั่วโลกา

 

ศิษย์มั่นคําสัญญา               แทนมาลาบูชาคุณ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011194507280986 Mins