พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเติมเต็มพื้นที่ DCI

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเติมเต็มพื้นที่ DCI
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.004192332426707 Mins