หยั่งรู้อดีตชาติ

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2560

หยั่งรู้อดีตชาติ

 

 

                    คุณยายสามารถระลึกชาติได้ทั้งของตนเองและผู้อื่น ท่านเคยพูดกับหลวงพ่อว่า “คุณจะไปอยู่ตรงไหน ก็หลบยายไม่พ้นหรอก” ในสมัยที่หลวงพ่อยังไม่ได้บวช ท่านมักจะเรียกหลวงพ่อว่า “คุณ”ท่านสามารถมองทะลุได้ในทุกเรื่อง นับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ว่า คนที่ไม่รู้หนังสือจะสามารถรู้เห็นอย่างนี้ได้หลวงพ่อจึงถามยายว่า แล้วยายรู้ได้อย่างไร ทําไมเวลายายพูดจึงถูกทุกทีคุณยายตอบว่า “ตาเนื้อของยายมองดูคุณ แต่ตาข้างในยาย ก็มองข้างในคุณ”

                    ภายหลังหลวงพ่อจึงเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูด ซึ่งหมายความว่า ตาข้างนอกมองคู่สนทนา แต่ตาข้างในมองดูบุญในตัวของบุคคลนั้นแล้วระลึกชาติไป ท่านมักจะใช้คํานี้อยู่บ่อยๆ ซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยินเป็นปกติจึงสรุปได้ว่า การระลึกชาติเป็นเรื่องง่ายสําหรับท่านเมื่อหลวงพ่ออยากทราบว่า เวลายายระลึกชาตินั้นมองดูแล้วเห็นอย่างไรบ้าง คุณยายบอกว่า “ก็เห็นเหมือนที่ยายมองคุณอยู่อย่างนี้” “แล้วมันชัดเหรอ”หลวงพ่อถามต่อ ท่านก็ตอบว่า “มันชัดกว่านี้อีก”

                   ในขณะที่เราคิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าก็ชัดแล้ว แต่ท่านกลับบอกว่าการมองด้วยตาภายในนั้นชัดกว่า ตอนนั้นหลวงพ่อฟังแล้วก็ได้แต่คิดว่าอยากทําได้อย่างยายจังเลย อยากเป็นอย่างยายจังเลยนี้เป็นความรู้สึกของหลวงพ่อเมื่อได้อยู่ใกล้ท่านหลวงพ่อมีความสบายใจที่ได้อยู่กับยาย สบายกว่าอยู่กับใครๆ ในโลกนี้ทั้งสิ้น เพราะได้คุยแต่เรื่องบุญเรื่องกุศล เรื่องธรรมะ เรื่องปิดประตูอบายภูมิ กับเปิดประตูสวรรค์และนิพพาน พร้อมกับเสริมสร้างกําลังใจในการทําความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090031623840332 Mins