องค์พระกลางอากาศ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2560

องค์พระกลางอากาศ

 

 

                  ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเคยกราบอาราธนาพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏพระองค์อยู่เหนือพระอุโบสถของวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ในคืนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างเช่นวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งมีผู้รู้เห็นเป็นพยานด้วยกันอยู่เป็นจํานวนมาก การเห็นองค์พระลอยอยู่กลางอากาศด้วยตาเปล่านั้น เป็นสิ่งที่ผู้มาร่วมเวียนเทียนที่วัดปากน้ําภาษีเจริญ เห็นกันทุกปี ถือเป็นเรื่องปกติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สามารถทําได้ด้วยอานุภาพแห่งวิชชาธรรมกาย

                  ภาพอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นภาพที่เห็นกันหลายคน และปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้ผู้พบเห็นเกิดความปลื้มปีติอย่างไม่รู้ลืมได้นํามาเล่าสู่กันฟังจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน มีอยู่ท่านหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า เขาเห็นองค์พระใสลอยอยู่บางท่านบอกว่าใสเหมือนกระจก บางท่านบอกว่าใสเหมือนแก้วหรือเหมือนเพชร บ้างก็เห็นองค์เล็ก บ้างก็เห็นองค์ใหญ่ ตามแต่องค์พระจะปาฏิหาริย์ให้เห็น เมื่อเห็นแล้วก็ชี้ชวนกันดูด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ แม้เลิกเวียนเทียนแล้วนั่งเรือจ้างออกจากวัดเหลียวหลังกลับไปดูหลังคาพระอุโบสถก็ยังมองเห็นองค์พระลอยอยู่เหมือนเดิม

                  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็น“อจินไตย” คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหนือความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจํากัด แต่เกิดขึ้นได้ด้วยอานุภาพแห่งวิชชาธรรมกาย และด้วยบุญบันดาล เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณ

                 เมื่อคุณยายย้ายมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายท่านก็เคยทําเช่นนี้เหมือนกัน ท่านบอกว่าท่านจะไปกราบอาราธนาพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในคืนวันมาฆบูชา วันนั้นทุกคนนั่งสมาธิกันตั้งแต่เช้า พอถึงเวลาที่สาธุชนกําลังเวียนเทียนกัน ท่านจะนั่งอยู่ทางขวามือของประตูทางเข้าโบสถ์ ส่วนหลวงพ่อ นั่งอยู่ตรงกลางใกล้ๆ ท่าน แล้วก็คอยถามท่านว่า“ยายๆ มาหรือยัง” คุณยายนั่งนิ่งๆ ตัวตั้งตรงไม่พิงอะไรเลย แล้วก็ตอบอย่างเรียบๆ และไพเราะว่า “มาแล้วค่ะ” “แล้วเขาเห็นกันบ้างไหม” “เห็นค่ะ” “เขาเห็นอย่างไร” หลวงพ่อก็ถามโต้ตอบกับท่านไปเรื่อยๆ

                 เมื่อจบพิธีแล้วผู้ที่เห็นปาฏิหาริย์ก็คุยถึงเรื่องนี้กัน แล้วก็มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า เขาเห็นองค์พระลอยอยู่กลางอากาศเหนือโบสถ์บางคนบอกว่าเห็นท้องฟ้าทะลุกลวงเข้าไป แล้วก็เห็นด้วยตาเปล่าว่ามีองค์พระปรากฏขึ้นมา แต่ละคนเห็นมากบ้างน้อยบ้าง แล้วก็ชี้ชวนให้คนอื่นดู ก็เลยเห็นตามกันหลายๆ คน

                  คุณยายมีบารมีในทางนี้จริงๆ ท่านสามารถอาราธนาพระธรรมกายลงมาได้ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และ ฝึกธรรมปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้วนับเป็นเรื่องที่มหาปูชนียาจารย์สามารถทําได้เป็นปกติ ทําให้ผู้พบเห็นได้รับอานิสงส์คือ มีภาพอัศจรรย์ของพระรัตนตรัยนี้ติดตาตรึงใจไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต สามารถละโลกด้วยจิตใจที่ผ่องใส แล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001259183883667 Mins