อธิษฐานล้อมคอก

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2560

อธิษฐานล้อมคอก

 

 

                       หลวงพ่อเคยได้ยินคุณยายใช้คําว่า “ระลึกชาติปัจจุบัน” อยู่เรื่อยๆ หลายคนอาจไม่ค่อยเข้าใจ กับคําว่าระลึกชาติปัจจุบัน เพราะเคยได้ยินและรู้จักแต่การระลึกชาติในอดีต หลวงพ่อถามคุณยายว่า“ระลึกชาติปัจจุบันเป็นอย่างไร” คุณยายบอกว่า“เอ้า เราก็ดูสิ ตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้ เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางครอบครัว สิ่งรอบตัวอะไรต่างๆ สารพัด ถ้าเรามีข้อบกพร่อง เราก็สร้างบุญ ให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานล้อมคอก” นี่คือภาษาของท่านอธิษฐานล้อมคอกว่า ภพชาติต่อไปขอให้เราอย่าได้เป็นอย่างนี้ ขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วอธิษฐานยาวไป ถึงทุกภพทุกชาติตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท่านอุปมาเอาไว้ว่า เหมือนคอกวัว คอกควาย ที่ป้องกันภัยจากโจร คือไม่ให้ข้างนอกเข้ามา แล้วก็ไม่ให้ข้างในออกไปอย่างนั้น

                       คุณยายมักจะพูดให้หลวงพ่อฟังว่า “ยายทําอย่างนี้ ชาตินี้ยายไม่รู้หนังสือ กอ ข้อ ไม่กระดิกหู”นี่เป็นภาษาท่าน กอ ข้อ นั้นคือ กอ ไก่ ขอ ไข่“เพราะฉะนั้น เวลายายทําบุญ ยายก็มานึกถึงบุญพอดวงบุญชัดใสสว่าง ยายก็เข้ากลางไป อธิษฐานให้ยายเป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ แทงตลอดทุกศาสตร์ทุกชาติไป” หลวงพ่อก็ถามคุณยายต่อว่า “แล้วสิ่งที่ยายอธิษฐานนี้จะเป็นไปได้หรือ”คุณยายบอก “เป็นไปได้สิ เรื่องบุญนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียว บุญเป็นธาตุสําเร็จ เราอธิษฐานอะไรก็จะเป็นอธิษฐานบารมี แต่ต้องสร้างบุญด้วยนะ” ท่านจะย้ําอย่างนี้ “ถ้าอธิษฐานเฉยๆ แล้วไม่สร้างบุญ ก็ไม่สําเร็จหรอก ต้องสร้างบุญ แล้วก็ทําบ่อยๆ อธิษฐานบ่อยๆ มันจะได้เป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเราไว้”

                       นอกจากนี้ยังมีอีกข้อหนึ่งที่ท่านอธิษฐานคือ“ให้ได้สร้างความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง” การสร้างบารมีของคุณยายนั้นเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีคําว่าท้อถอยเลย ทุกครั้งที่ท่านทําบุญ ท่านจะตั้งความปรารถนาว่าภพชาติเบื้องหน้าจะขอเกิดเป็นผู้ชาย ได้บวชเป็นพระ และมีบุญมากๆ เวลาอธิษฐานท่านจะออกเสียงดังๆ ให้หลวงพ่อได้ยินได้ฟัง ซึ่งท่านต้องสมปรารถนาอย่างแน่นอน เพราะว่าได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์และสั่งสมบุญจนเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่าน

                      จากการที่ได้เห็นคุณยายเป็นแบบอย่างหลวงพ่อจึงได้อัธยาศัยนี้ติดตัวมา เวลาท่านสอนอะไรแต่ละครั้ง หลวงพ่อก็จะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วทําตามไปเรื่อยๆ คุณยายบอกว่า “ภพชาติต่อไปยายเกิดมานี่ ยายจะต้องปฏิบัติธรรมะ เห็นธรรมะตั้งแต่เกิดมาเลย” หลวงพ่อจึงนําสิ่งที่ได้จากคุณยายมาสอนให้ทุกคนอธิษฐานตาม

                     เวลาอธิษฐานจิต คุณยายจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและมุ่งไปปราบพญามารเป็นหลัก ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการอธิษฐานเบ็ดเตล็ด ใจของคุณยายจะมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้น หากเราเข้าใจเรื่องวิชชาธรรมกายก็จะยิ่งซาบซึ้งในตัวท่าน ถึงขนาดว่าเรียกท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ก็ยังน้อยเกินไป

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020244451363881 Mins