คําบัญชาจากหลวงปู่

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2560

คําบัญชาจากหลวงปู่

 

 

                       คุณยายเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในคณะทําวิชชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ มีหน้าที่ทําวิชชาอยู่ในโรงงานทําวิชชา ณ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ มายาวนานนับสิบปี

                       แม้ในยามศึกสงครามจะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดกันทุกวัน จิตใจของคุณยายก็ไม่หวั่นไหว ท่านพร้อมที่จะตายกับหมู่คณะที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกคนในโรงงานทําวิชชาพร้อมจะสู้กับข้าศึกภายในจนตายคาสนามรบ เพื่อให้เป็นเกียรติประวัติชีวิต ของนักรบที่แท้จริง

                       ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมรณภาพ คุณยายอาจารย์ได้รับคําสั่งจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าให้อยู่ที่วัดปากน้ําต่อไป สิ่งใดที่เคยกระทําก็ให้ทําอยู่อย่างนั้น และให้สืบทอดวิชชาธรรมกายต่อไป

                       คุณยายจึงยึดมั่นในคําสั่งนั้น และยังทําความเพียรต่อไปพร้อมกับเผยแผ่ธรรมะร่วมกับคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สําแดงปั้น จนกระทั่งคุณยายทองสุขละสังขาร จากนั้นหลวงพ่อจึงได้มาพบ กับคุณยาย และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านตลอดมาพร้อมกับน้อมรับเอาคําบัญชาสุดท้ายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่มาปฏิบัติสืบต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024891177813212 Mins