ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2560

ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


   ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

 

 

     ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

     

      จะสร้างพลังความคิด

 

    ทำพลังงานให้มีตัวตน

 

 

 

 

 

 

       เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้

   

        คนอื่นก็จะเริ่มมีความเชื่อว่า

 

       มันเป็นไปได้ต่อๆ กันไป

 

        แล้วจะเกิดการพัฒนา

 

        อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

         ความเชื่อมั่นเท่านั้น

 

      ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในครั้งต่อๆไป

 

        เหมือนคลื่นแต่ละลูก

 

        สร้างคลื่นใหม่ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

 

 


       ถ้าท้อ   ต้องใช้ปัญญา

 

       ขับไล่ความท้อให้ถอยออกไป

 

        เราจะท้อไปทำไม

 

       ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

 

 

 

 

 

 

         สู้สร้างความดีไปดีกว่า

 

        สร้างในระดับไหนก็ได้

 

          แต่ขอให้เป็นความดี

 

        ทำความดีเรื่อยไป อย่าท้อ

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี


                

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011530677477519 Mins