ถ้อยคำ ๑๙๓ นำใจใส

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ ๑๙๓  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

 ถ้อยคำ ๑๙๓  นำใจใส

 

 

  สุข ต้องคู่ ความสงบ

 

      สุขใดไร้ความสงบสุขนั้นไมใช่สุขแท้จริง

 

    สุขต้องคู่กับความสงบ จึงจะเป็นสุขแท้

 

  ความสุข ความสงบ ความบริสุทธิ์ต้องไปด้วยกัน

 

  สงบมาก บริสุทธิ์มาก สุขก็มาก

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 

 Total Execution Time: 0.0065932512283325 Mins