น้าเขยคนใหม่

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2561

น้าเขยคนใหม่
               น้าเขยเคยทำงานอยู่โรงสุรา มีหน้าที่ต้มและผสมสุรารวม ๓๖ ปี สมัยหนุ่มๆทำงานอยู่โรงงานยาฝิ่น นอกจากนี้น้าเขยยังเล่นการพนันทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไพ่ ถั่วโปไฮโล ลูกเต๋า ตีไก่ กัดปลา หวยใต้ดินบนดินลูกเคยบอกบุญน้าเขยให้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว น้าเขยได้มาวัดและได้ถวายปัจจัย หลังจากกลับไปก็ชื่นชมหลวงพ่อ ชื่นชมวัด ไปที่ไหนก็จะพูดแต่สิ่งดีงามของหลวงพ่อของวัดพระธรรมกายให้พรรคพวก
ญาติมิตรฟังตอนนี้น้าเขยเปลี่ยนเป็นคนละคนอบายมุข ทุกชนิด เลิกหมดแล้ว ครับ ทำบุญทุกบุญ ตักบาตรพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน

              น้าเขยทำกรรมอะไรมาจึงมีชีวิตที่พัวพันกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดตั้งแต่วัยหนุ่ม และต้องทำบุญอะไรเพิ่ม จึงจะลบล้างกรรมที่ท่านทำมาให้เบาบางลงได้ครับ
คุณครูไม่ ใหญ่
             น้าเขยมีกรรมคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน คบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น และติดนิสัยเดิมข้ามชาติมาด้วย เป็นแชมป์พนันทั้งอดีตและปัจจุบัน และเคยไปอยู่นรกขุมพนันมาแล้วด้วย แต่บุญเก่าตามมาทัน จึงมาเจอ
กัลยาณมิตร แล้วทำให้ท่านพ้นจากสิ่งไม่ดีมาได้ ให้ทำบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มากๆ ก็จะพ้นวิบากกรรมนี้

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.027751982212067 Mins