กิจวัตรประจําวัน

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

กิจวัตรประจําวัน

ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า , ยิ่งรู้จัก ยิ่งเคารพรักท่าน , วิธีปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย , กิจวัตรประจําวัน

      ขณะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ภาษีเจริญหลวงปู่อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ท่านทุ่มเททํางานเพื่อประโยชน์ แก่พระศาสนามากเพียงใด เห็นได้จากกิจวัตรประจําวันของท่าน


กิจวัตรประจําวันของหลวงปู่

       ๑. คุมภิกษุสามเณรลงทําวัตร ไหว้พระในอุโบสถทุกวัน วันละ ๒ เวลา คือ เช้าหนหนึ่ง เย็นหนหนึ่ง และให้โอวาทสั่งสอนภิกษุสามเณร ทั้ง ๒ เวลา

       ๒. วันพระและวันอาทิตย์ลงแสดงธรรมในอุโบสถเองเป็นนิจ

       ๓. ควบคุมดูแลการทําวิชชาในโรงงานทําวิชชาทุกเวร ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

       ๔. ทุกวันพฤหัสบดีเวลา ๑๔.๐๐ น. ลงสอนการนั่งสมาธิแก่ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่ศาลา

       นอกจากกิจวัตรทั้ง ๔ ประการข้างต้นนี้แล้ว ท่านยังมิได้ละเลยในด้านการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และศิษย์วัด

       ในเวลากลางคืน ท่านจะเดินตรวจตราบริเวณวัดทุกคืน เพื่อดูว่าจะมีใครบุกรุกเข้ามาในยามวิกาลหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝนตกพรํา ๆ ซึ่งท่านบอกว่าคนที่ชอบเวลาเช่นนี้มี๒ ประเภท คือ พวกมิจฉาชีพและพวกเจ้าชู้

      นอกจากนี้ท่านยังตรวจตราดูความประพฤติของผู้ที่อยู่ในปกครองของท่านทุกคน ว่ามีผู้ใดขยันหมั่นเพียรในการท่องตํารับตําราหรือทําสมาธิบ้าง ถ้าเห็นแสงไฟแล้วมีเสียงท่องหนังสือ ท่านก็จะพอใจ ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท่านก็จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีบางปีมีพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญธรรมได้หลาย ๆ รูป ท่านก็จะจัดงานฉลอง ถวายผ้าไตรป่านอย่างดีทุกรูป นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์และแจ้งข่าวไปยังญาติโยมให้มาแสดงมุทิตา

 

 


จากหนังสือ ยิ่งรู้จัก ยิ่งเคารพรักท่าน

หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ยิ่งรู้จัก ยิ่งเคารพรักท่าน (ฉบับพิเศษ)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025303483009338 Mins