วิธีรวย

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

วิธีรวย

ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า , คำสอนหลวงปู่ สู่โลกปัจจุบัน , วิธีปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย , วิธีรวย

“…ในโลกมนุษย์ถ้าเรามีบุญเสียแล้ว
จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานทำกิจการอะไร
ก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่อง
สะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใด...”


    ผลจากการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีโลกประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดย “ฟอร์บส์” นิตยสารด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ นักลงทุนการเงินชื่อดังชาวสหรัฐวัย ๗๗ ปี ได้ตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ ๑ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินถึง ๖๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๒ ล้านล้านบาท) ส่วนแชมป์เก่า ๑๓ ปีซ้อน นายบิล เกตส์ ตกลงมาอยู่อันดับที่ ๓ ในปีนี้มีผู้ติดอันดับอภิมหาเศรษฐีโลกทั้งหมด ๑,๑๒๕ คน จากประชากรโลก ๖.๗ พันล้านคน โดยมีเศรษฐีจากสหรัฐอเมริกาติดอันดับมากที่สุด และมีคนไทยติดอันดับ ๓ คน

       ส่วนอันดับอภิมหายาจกโลกนั้น ยังไม่ได้ยินข่าวว่ามีนิตยสารใดจัดอันดับนี่อาจเป็นเพราะอภิมหายาจกของโลกมีปริมาณมากมายจนจัดอันดับไม่ไหว หรืออาจเป็นเพราะยังไม่มีมาตราใดที่สามารถวัดปริมาณความจนได้อย่างแม่นยำว่า ใครจนมากกว่ากัน และยังไม่มีหน่วยวัดความหิวว่า คนที่อดอยากหิวโหยสุดยอดต่อเนื่องยาวนาน พันคนแรกของโลกเป็นใคร

        เรื่องความรวยความจนของมนุษย์นี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า ขึ้นอยู่กับบุญ ดังนี้

       “…ในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดประการใด ถ้าว่าไม่มีบุญ จะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้น จึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสีย จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียที...”

      และท่านก็บอกวิธีรวยไว้ด้วย คือ ให้ทำทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจหยุดใจนิ่ง ดังนี้

       ทาน: “…ทานการให้นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลายแต่ไหนแต่ไรมาคนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน ถ้าคนโง่แล้วเห็นว่าสิ้นไป หมดไป ถ้าว่าคนมีปัญญาแล้วเห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่...”

       ศีล: “…เราครองเรือนก็เหมือนกัน เสียทรัพย์เสียไป ศีลอย่าให้เสียต้องรักษาไว้ ศีลเป็นสิ่งสร้างทรัพย์ เจ้าทรัพย์เสียถ้าว่ามีศีลละก็ ได้ชื่อว่าเป็นคนดี คนบริสุทธิ์ แล้วเป็นเจ้าทรัพย์ ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหา ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร ให้บริสุทธิ์จริง ๆ นะ..”

       ภาวนา: “…ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้ละก็ เขมํ ทีเดียว เกษมผ่องใสเหมือนอย่างกับกระจกคันฉ่องส่องเงาหน้าทีเดียว …ถ้าจิตหยุดเช่นนั้นเสียแล้วละก็ เงินน่ะไม่ต้องหายากหาลำบากแต่อย่างไรหรอก ถ้าจิตผ่องใสขนาดนั้นแล้ว ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายไปหรอก มันไหลเข้ามาเองนะ เงินน่ะไม่เดือดร้อน...”

    ตัวท่านเองก็รักการทำบุญทำกุศลเป็นชีวิตจิตใจ จะเห็นได้จากประวัติชีวิตของท่านที่เปี่ยมไปด้วยบุญกุศล ซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่า

      “…สมภารวัดปากน้ำนะ สมภารแก่แล้ว อายุ ๗๑ แล้วนะ…ต้องการบุญกุศลเท่านั้นแหละ อยู่ที่ไหนก็ให้ทาน บริจาคทานไป ไม่ทำอะไรก็สอนหนังสือหนังหาไป สงเคราะห์อนุเคราะห์กุลบุตรไปอย่างนี้แหละ...”

       การทำทานให้ได้บุญเต็มเปี่ยม ผู้ทำต้องปีติในทาน ยิ่งปีติมากก็ยิ่งได้บุญมาก และจำนวนชาติที่บุญตามส่งผลก็จะมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะทำทานมากน้อยเพียงใด ก็ขอให้ทำใจให้ปีติมาก ๆ เพราะทานที่เราทำในแต่ละครั้งมีอานิสงส์มากมายเกินกว่าคนธรรมดาสามัญจะคาดคิดได้ ดังคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่า

       “…ถ้าให้แก่คนเลวทรามมนุษย์พรานเบ็ดหรือพรานแห ผู้มีมือชุ่มไปด้วยโลหิต ใจอำมหิต บาปหยาบช้า ให้อาหารเพียงอิ่มเดียว เจ้าของทานผู้ให้อาหารแก่คนเช่นนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณะ ตามสนองไปทุกภพทุกชาติ...”

       การให้ทานแก่มนุษย์ที่มือชุ่มไปด้วยโลหิต เป็นคนใจบาปหยาบช้ายังได้บุญถึงขนาดนี้ ถ้าเราทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจะได้บุญมากขนาดไหน

      นอกจากนี้ ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครไปทำบุญทำทานที่วัดปากน้ำ ท่านจะเมตตาคำนวณบุญให้และบอกกล่าวกันเดี๋ยวนั้นเลยว่าทำบุญวันนี้ได้บุญไปเท่าไร ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้แก่ญาติโยมเป็นอย่างยิ่ง

         “…วันนี้นะไม่ใช่ได้นิด ๆ หน่อย ๆ มาทอดผ้าป่านี้นะ คนหนึ่ง ๆ นั่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า ๑,๐๐๐ วา เป็นดวงใสขนาดพันวา เขามีธรรมกาย เขาเห็นทั้งนั้นแหละ ขนาดพันวา วัดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดพันวา กลมรอบตัวเรียบเหมือนหน้ากระจกเชียว นั่นแหละบุญมาติดอยู่กลางตัวทุกคน ๆ แต่หย่อนบ้าง บางคนก็ถึง ๙๐๐ วา บางคนก็ถึง ๘๐๐ วา ๗๐๐ วา ๖๐๐ วา ๕๐๐ วา ต้องได้ทุกคนเหมือนกันหมดแบบเดียวกันหมดทีเดียว ความจริงเป็นอย่างนี้...”

        ยุคนี้คนรวยมีไม่มาก จึงไม่ยากที่จะจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีโลกแต่ถ้าเมื่อไรมนุษย์หันมาทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันมาก ๆ จนเป็นกิจวัตร อีกไม่นานยุคของคนหล่อ สวย รวย ฉลาด ก็จะบังเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นการจัดอันดับคนรวยคงยากพอ ๆ กับการจัดอันดับอภิมหายาจกในปัจจุบัน ในทางกลับกันการจัดอันดับอภิมหายาจกโลกคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะจำนวนคนยากจนคงเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพลเมืองโลกแต่ที่แน่ ๆ ใครตั้งใจทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือมรณภาพไปแล้วหมดสิทธิ์ติดอันดับยาจกใด ๆ กับเขาอย่างแน่นอน

 

 


จากหนังสือ คำสอนหลวงปู่ สู่โลกปัจจุบัน

หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สุนทรพ่อ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029685433705648 Mins