เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๔

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2561

อย่าเพิ่งตายนะลูกนะ
ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
กันเสียก่อน

 


 

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖