๙๔ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2561

หยุดแรกนี่จะยากสักนิด
ก็ไม่ใช่ยากมาก ยากพอสู้
แต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝน
ทำความเพียรให้สมํ่าเสมอ
ต้องมีสติกับสบาย
สมํ่าเสมอแล้วก็สังเกต
๔ ส. นี้ ต้องจำให้ดี

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010211865107218 Mins