๑๐๗ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2561

คำว่า “สบาย”
ในเบื้องต้นก็คือ รู้สึกเฉยๆ
ภาษาธรรมะ เรียกว่า อทุกขมสุข
สุขก็ไม่เชิง ทุกข์ก็ไม่ใช่
มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆ

 


 

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012493173281352 Mins